SANAT, Nábrežná 3, 934 01 LEVICE
+421 917 506 271 (od 7:00 do 14:30)

Oddelenie klinickej biochémie

Vedúca laboratória : Ing. MOTKOVÁ Iveta – 0917 506 259
Laborantky: KUBALOVÁ Mária, BARBORÍKOVA Eleonóra, Ing. KOVÁČIKOVÁ Drahomíra
Sanitárka : KÚDELOVÁ Adriana

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie vykonáva vyšetrenie vo vzorkách biologického materiálu – krv, moč, stolica. Spracúvame biologický materiál pacientov ambulancií praktických lekárov, lekárov špecialistov a pediatrických lekárov. Zabezpečujeme zvoz biologického materiálu z dohodnutých zberných miest a zmluvným ambulanciám poskytujeme odberový materiál. Laboratórium má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje vyšetrenia aj pre samoplatcov. OKB je zapojené do systému medzinárodnej kontroly kvality SEKK Pardubice

Príjem biologického materiálu je zabezpečený od 7.00 do 15 .00 hod, kedy je priebežne spracovávaný.

Laboratórium sa nachádza na 4. PODLAŽÍ
Telefón: 036 / 6 308 828
Mobil: 0917 506 255
E-mail: okbh@lvsanat.sk

Zoznam vyšetrení vykonávaných na OKB Levice
Cenník laboratórnych vyšetrení pre samoplatcov
Kontakty na spolupracujúce laboratóriá

Technologickým vybavením patrí poliklinika SANAT k špičke v medzinárodnom meradle

Vyberte Lekára / AMBULANCIU

Informácie