SANAT, Nábrežná 3, 934 01 LEVICE
+421 917 506 271 (od 7:00 do 14:30)

Zdravotná starostlivosť v poliklinike SANAT

Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti

V poliklinike SANAT nájdete všetko potrebné pre diagnostiku, ošetrenie a liečbu na jednom mieste. Sme pripravení poskytnúť Vám komplexnú škálu zdravotnej starostlivosti od ambulantných vyšetrení, stanovenia presnej diagnózy, až po operačné výkony a pooperačnú starostlivosť s rehabilitáciou.

V  poliklinike SANAT nájdete:

•    Ambulancie všeobecného lekára pre deti a  ambulancie všeobecného lekára pre dospelých
•    Špecializované ambulancie
•    Technologicky najvyspelejšie rádiodiagnostické centrum v 2 pavilónoch
•    Špičkové operačné sály  JZS, pripravené aj na tie najnáročnejšie výkony
•    Nadštandardne vybavené pracovisko JZS – jednodňová zdravotná starostlivosť
•    Komfortné oddelenie rehabilitácie, fyzioterapie,balneológie a telovýchovné lekárstvo
•    Komplexné vyšetrovacie zariadenie klinickej biochémie ,hematológie a transfúziológie
•    Pracovisko klinickej mikrobiológie – HPL
•    Centrum rozvoja osobnosti
•    Recepcia – miesto prvého kontaktu, informačné centrum

spoznajte nás

GALÉRIA POLIKLINIKY

sanat
Technologickým vybavením patrí poliklinika SANAT k špičke v medzinárodnom meradle

Vyberte Lekára / AMBULANCIU

Informácie