SANAT, Nábrežná 3, 934 01 LEVICE
+421 917 506 271 (od 7:00 do 14:30)

Pavilón B

Trošku z histórie …

Za účelom  zabezpečenia a rozšírenia komplexnej  zdravotnej starostlivosti na najvyššej úrovni v spádovom území  LEVICE  bolo našou prioritou rozšíríť  kapacitné možnosti Polikliniky SANAT  a vytvoriť  podmienky pre zriadenie chýbajúcich služieb zdravotnej starostlivosti s cieľom zabezpečiť  pre občanov Levického regiónu a okolia včasnú a presnú diagnostiku onkologických, kardiovaskulárnych ale aj mnohých iných ochorení  a efektívnej ambulantnej liečby vrátane vysoko kvalitnej jednodňovej chirurgie, a to všetko na jednom mieste,  sme v roku 2010  s komplexným projektom úspešne zažiadali o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Zdravotníctvo MZ SR . Od mája 2011 do septembra 2011 nasledovala rekonštrukcia a modernizácia budovy B polikliniky( Pavilón B ) s rozšírením o nové špičkové priestory.

Dňa 1. januára sme otvorili nové rádiologické pracovisko   – počítačový tomograf  CT , USG a pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti – JZS Jednodňová chirurgia . Ide o jedno z najmodernejších zariadení svojho druhu v SR, ktoré okrem iného disponuje v operačnom trakte unikátnou vzduchotechnikou s najprísnejším stupňom čistoty filtrovaného vzduchu a prispieva tak k minimalizácii rizika infekčných pooperačných komplikácii. Viď. JZS

Technologickým vybavením patrí poliklinika SANAT k špičke v medzinárodnom meradle

Vyberte Lekára / AMBULANCIU

Informácie