SANAT, Nábrežná 3, 934 01 LEVICE
+421 917 506 271 (od 7:00 do 14:30)

MUDr. LABUDOVÁ Andrea

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast
AKAMED, s.r.o

Kuratívna a preventívna starostlivosť pre deti a dorast (od 0 do 28 rokov)
Homeopatia
Lekár : MUDr. Andrea LABUDOVÁ
Sestra : Monika POČAJIOVÁ

Ordinačné hodiny :
7.00 - 8.00 hod. odbery
8.00 - 12.00 hod. ambulancia
12.30 - 15.00 hod. prevencia, administratíva

Ambulancia sa nachádza na 1. PODLAŽÍ

Telefón: 036 /6 315 057
Mobil: 0908 778 994
E-mail: andrealabuda@gmail.com
Technologickým vybavením patrí poliklinika SANAT k špičke v medzinárodnom meradle

Vyberte Lekára / AMBULANCIU

Informácie