SANAT, Nábrežná 3, 934 01 LEVICE
+421 917 506 271 (od 7:00 do 14:30)

HPL-klinická mikrobiológia

HPL spol. s r.o. je zdravotnícke zariadenie pôsobiace na trhu zdravotných služieb od roku 1996. Od svojho vzniku intenzívne rozvíja služby a zvyšuje počet metód, ktorými poskytuje analýzy spolupracujúcim zdravotníckym zariadeniam a ďalším záujemcom o služby v oblasti klinickej mikrobiológie (bakteriológie, mykobakteriológie, mykológie, parazitológie a virológie), klinickej biochémie, hematológie, imunológie a alergológie.

Oddelenie bakteriológie
Nábrežná 3, 934 01, Levice

Tel. č.: +421 36 630 82 40

E-mail: schultz@hpl.sk

Spoločnosť vybudovala prípravňu kultivačných médií a ich dodávky ponúka ostatným laboratóriám na území Slovenska. Zavádzanie nových jedinečných analýz, ktoré HPL často poskytuje ako jediné zdravotnícke zariadenie na slovenskom trhu robí zo spoločnosti lídra v laboratórnej diagnostike v odbore klinická mikrobiológia. V decembri 2004 spoločnosť získala v tomto odbore akreditáciu pre svoje laboratóriá ako prvá na Slovensku. V súčasnosti laboratóriá HPL spol. s r.o. používajú v rôznych odboroch viac ako 130 akreditovaných metód a ich počet neustále rozširujú. V decembri 2011 úspešne obhájila reakreditáciu, ktorá je platná do decembra roku 2015.

Technologickým vybavením patrí poliklinika SANAT k špičke v medzinárodnom meradle

Vyberte Lekára / AMBULANCIU

Informácie