SANAT, Nábrežná 3, 934 01 LEVICE
+421 917 506 271 (od 7:00 do 14:30)

MUDr. ŠÍPOŠOVÁ Zuzana

ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCIA – ENDO-LEV s r.o.
Pavilón B -  1. podlažie


Lekár: MUDr. Zuzana ŠÍPOŠOVÁ
Setra: Marianna TOMKOVÁ

Ordinačné hodiny:
Pondelok   7:00 – 15:30
Utorok    7:00 – 15:30
Streda  7:00 – 15:30
Štvrtok  7:00 – 15:30
Piatok  7:00 – 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30

Odbery: 7:00 – 8:00

Administratíva a spracovanie výsledkov: denne 15:00 – 15:30
Telefonický kontakt: 036 / 7784166, 0917 506 230
E-mail: endolev@gmail.com
Technologickým vybavením patrí poliklinika SANAT k špičke v medzinárodnom meradle

Vyberte Lekára / AMBULANCIU

Informácie